Archive for אפריל, 2014

 • Bain Capital Ventures היא קרן הון הסיכון שמשמשת כזרוע ההשקעות של חברת Bain Capital. הקרן מנהלת 70 מיליארד דולרים בקירוב בהנהלה ובפריסה בינלאומית. מאז שנת 1984 החברה משקיעה בחברות בשלבים...

  Bain Capital Ventures

  Bain Capital Ventures היא קרן הון הסיכון שמשמשת כזרוע ההשקעות של חברת Bain Capital. הקרן מנהלת 70 מיליארד דולרים בקירוב בהנהלה ובפריסה בינלאומית. מאז שנת 1984 החברה משקיעה בחברות בשלבים...

  המשך קריאה...

 • 3i היא קרן השקעות מובילה בזירה הבינלאומית המתמקדת בהשקעות בשווקים בינוניים של נכסים פרטיים, תשתיות וניהול חובות. החברה משקיעה בחברות ומיזמים בעלי ערך עד לסכום כולל של 500 מיליון יורו,...

  3I

  3i היא קרן השקעות מובילה בזירה הבינלאומית המתמקדת בהשקעות בשווקים בינוניים של נכסים פרטיים, תשתיות וניהול חובות. החברה משקיעה בחברות ומיזמים בעלי ערך עד לסכום כולל של 500 מיליון יורו,...

  המשך קריאה...

 • Venture היא קרן הון סיכון המשקיעה בשלבים הראשונים של טכנולוגיות חדשות וחידושים בתחום מדעי החיים. קרן Atlas יוצרת שיתופי פעולה עם יזמים מבטיחים הפותרים בעיות מתקדמות בשווקים חדשים. הקרן פועלת...

  Atlas Venture

  Venture היא קרן הון סיכון המשקיעה בשלבים הראשונים של טכנולוגיות חדשות וחידושים בתחום מדעי החיים. קרן Atlas יוצרת שיתופי פעולה עם יזמים מבטיחים הפותרים בעיות מתקדמות בשווקים חדשים. הקרן פועלת...

  המשך קריאה...